Enquête over duurzaamheid.


Huurderskoepel vraagt huurder Wooncompagnie om input

 

De Huurderskoepel houdt een enquête om te weten hoe de huurders van Wooncompagnie het energiezuiniger maken van hun woning ervaren.

De vragen gaan in op de uitvoering van de werkzaamheden en de resultaten die het oplevert. Ook kunnen huurders via de enquête aangeven op welke wijze zij geïnformeerd willen worden door de huurderskoepel, of zij zelf een bijdrage willen leveren en op welke manier. De enquête stelde de Huurderskoepel op met De Woonbond. De resultaten van de enquête worden gedeeld met de huurders. De input wordt ook gebruikt in de gesprekken die de Huurderskoepel regelmatig heeft met het bestuur van Wooncompagnie.

 

Stapsgewijs naar CO2 neutrale woningen

Op dit moment maakt Wooncompagnie al hun woningen energiezuiniger door middel van vloer-, gevel en dakisolatie. Dit gebeurt geclusterd: per straat, buurt of bouwcomplex.  Door deze maatregen beschikt het woningbezit uiterlijk in 2020 gemiddeld over energielabel B en dat zonder extra huurverhoging! De Huurders-koepel wil graag van de huurders weten wat hun ervaringen zijn nadat de woningen zijn geïsoleerd: wat is het effect op het woongenot, zijn er wijzigingen in het energieverbruik? Natuurlijk wordt er ook gevraagd naar het verloop van de werkzaamheden. In de toekomst moeten de woning gasvrij worden gemaakt: hierbij kan de huurder via de enquête aangeven welke maatregelen zij wensen en ook of zij wel/niet bereid zijn daar zelf financieel aan bij te dragen.   

 

Mening huurders belangrijk voor Huurderskoepel

De uitkomsten van de enquête helpt de Huurderskoepel om de huurders goed te vertegenwoordigen als zij aan tafel zitten bij Wooncompagnie. De input wordt gebruikt bij het advies dat zij uitbrengen op het gebied van duurzaamheid en de belasting van de huurder daarbij.
Ook kijkt de Huurderskoepel goed naar de manier waarop huurders aangeven dat zij betrokken willen worden bij specifieke onderwerpen: daar wordt in de toekomst rekening mee gehouden. Een grote betrokkenheid van de huurders komt de dienstverlening van Wooncompagnie ten goede. En dat is waar de Huurderskoepel zich voor inzet.

 

Gemeente Hollands Kroon

Gemeente Schagen

Gemeente Medemblik