Blog categories

Nieuws van:

Woningcorporaties en Urgenda reiken kabinet de hand om klimaatvonnis te halen.


100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten

De Nederlandse Staat heeft de uitdaging om in 2020 25% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Recent gaf de overheid aan dat er op dit moment nog een gat lijkt te zijn van 9 Megaton (Mton). Dat kan gedicht worden met het sluiten van kolencentrales, maar als de overheid dat niet wil, dan kunnen er ook 40 kleine maatregelen genomen worden. 

Meer lezen