Woningcorporaties en Urgenda reiken kabinet de hand om klimaatvonnis te halen.


100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten

De Nederlandse Staat heeft de uitdaging om in 2020 25% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Recent gaf de overheid aan dat er op dit moment nog een gat lijkt te zijn van 9 Megaton (Mton). Dat kan gedicht worden met het sluiten van kolencentrales, maar als de overheid dat niet wil, dan kunnen er ook 40 kleine maatregelen genomen worden. 

Meer lezen

Gemeente Hollands Kroon

Gemeente Schagen

Gemeente Medemblik