Prestatieafspraken Hollands Kroon


Prestatieafspraken ondertekend met corporaties en huurdersverenigingen.

12 januari 2017 

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en Hollands Kroon aan de slag met prestatieafspraken

Wij hebben samen met corporaties en huurdersverenigingen in Hollands Kroon gistermiddag de prestatieafspraken ondertekend.  De afspraken gelden tot 2021 en gaan over samenwerken, sociale voorraad, duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid en bijzondere doelgroepen. Een uitgangspunt is dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Ook gaan de corporaties zich inzetten om woningen te verduurzamen om zo de woonlasten te verlagen en het wooncomfort te vergroten. Eén van de eerste concrete resultaten is de afronding van de herstructurering Middenmeer. Nadat de procedures zo snel mogelijk zijn doorlopen, start de Wooncompagnie in 2017 met de bouw van vijftig sociale huurwoningen.

 Lees verder op onze website.

 Met vriendelijke groet,

 Noortje Slot

Woordvoerder

Gemeente Hollands Kroon

 Postadres:         Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna

Telefoon:           088 - 32 15 103 / 06 128 99 555

 

  

 

 

 

--- 

Het tweede woonlasten onderzoek
onder de huurders
van Wooncompagnie. 

 

--- 

 

Hoeveel betalen huurders in uw gemeente?

 

Welk deel van hun inkomen zijn huurders in uw gemeente kwijt aan huur? Hoe hoog zijn de huurprijzen en wat is de beschikbare woningvoorraad? Voor het eerst zijn in één overzicht de meest recente cijfers te bekijken over betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de corporatiesector.

 

MONITOR

 

---

 

 

Het tweede woonlasten onderzoek onder de huurders van Wooncompagnie.

Klik hier voor meer informatie

---

INFORMATIE BOEKJE

Gezamenlijke uitgave van de huurdersorganisaties in het werkgebied van Wooncompagnie voorheen vestiging Schagen. Dit informatieboekje ontving u gelijktijdig met Woonvenster om u te informeren over de activiteiten van alle 5 huurdersverenigingen.
Klik hier voor het boekje.

----

Gemeente Hollands Kroon

Gemeente Schagen