Onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

Klik in het rechtse witte vlak op rode tekst van het onderwerp.

Het document wordt opgehaald en verschijnt op uw beeldscherm.

 

Het werkgebied van Huurderskoepel.

 huurderskoepel gebied kleur1000pix  v5

Klik rechtsonder op de + voor groot formaat.

WETENSWAARDIGHEDEN

*Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte.
Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst (de overeenkomst) waarin zij van toepassing zijn verklaard.

*Begrippenlijst.
In het Sociaal Plan worden veel begrippen gebruikt. Om het Plan goed te kunnen lezen wordt allereerst een overzicht gegeven van de verschillende gebruikte begrippen met de definitie of omschrijving.

*Overeenkomst energiermaatregelen 2012 - 2013.
Wooncompagnie sluit zich aan bij de opgave van de corporatiesector als geheel om tot 2025 een vermindering van het energieverbruik van 20% in de woningen te realiseren.

*Gedragscode voor de uitvoering van werken.
Deze gedragscode is van toepassing op alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud waarbij de uit te voeren werkzaamheden van invloed zijn op het dagelijkse woongenot van de bewoners en/of omwonenden.

*Huurtoeslag.
De huurtoeslag is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid in de huurkosten, voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen

*Overleg huurders en verhuurders.
Particuliere verhuurders met 25 of meer woningen en alle woningcorporaties zijn verplicht om geregeld overleg te voeren met hun huurders.Dit is vastgelegd in de de Wet op het overleg huurders verhuurder, ook wel Overlegwet genoemd

*Wat is een sociale huurwoning en wanneer kom ik daarvoor in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.