Blog categories

Nieuws van:

Nederlandse Woonbond


De stem van hurend Nederland.

De Woonbond staat voor betaalbare huren,
goede woningen in leefbare,veilige wijken en
voor sterke huurdersorganisaties.

Nieuws
Het laatste nieuws van de Nederlandse Woonbond.

Huurdersvragen
V
raagbaak van de Woonbond

Huurwijzer
Digitale publicaties

Woonbondig

Huurpeil.
Huurpeil is een nieuw vakblad voor de huursector, uitgegeven door de Woonbond, waarin de redactie huurdersorganisaties en professionals in de huursector, vanuit bewonersperspectief, viermaal per jaar in 52 pagina’s breed en diepgaand informeert en inspireert over theorie en praktijk van de huursector en het huurderswerk. 

Belangenbehartigen
De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

Huurderslijn
Heeft u een vraag over uw rechten als huurder, of wilt u weten hoe u die rechten kunt verzilveren? Bel de Huurderslijn, onze telefonische ledenservice.

 Webwinkel
 

Evenementen, Curussen en Vergaderingen" van de Woonbond